יצחק כהן

מדד ההתאמה לאג'נדה 17%

ממוצע

פירוט ההצבעות

משוב א- א+