קידום מעמד הנוסע בתחבורה הציבורית לכנסת ה-20

בעריכת Itai haim , tali , איתי חיים

שינוי המדיניות התחבורתית בישראל, על מנת שתפעל להעדפת קידום ופיתוח מערכות הסעת המונים בנות קיימא כחלופה עדיפה על פני השימוש ברכב פרטי

ארגון נוסעי התחבורה הציבורית בישראל שואף בחזונו לשינוי המדיניות התחבורתית בישראל, על מנת שתפעל להעדפת קידום ופיתוח מערכות הסעת המונים בנות קיימא, הנותנות מענה מקסימאלי לצורכי הניידות של אזרחי מדינת ישראל על כל מגזריה ומהוות חלופה עדיפה על פני השימוש ברכב פרטי.
www.tachbura.org
http://www.facebook.com/tachbura.org

הצבעות משויכות

הצעות חוק משויכות

ישיבות ועדה משויכות

משוב א- א+